Cobalus Cantor en de Geheime Agenda

Cobalus Cantor en de Geheime Agenda

Cobalus Cantor en de geheime agenda is een satire over de zoektocht naar de ethiek van mens en manager in het bedrijfsleven. Kantoorkabouter Cantor maakt samen met de kantoormedewerkers Jack en Syl een reis door het bedrijvenlandschap, waarbij verwondering ontstaat over de acties en doelgerichtheid van de Directie en de Commissarissen van het kantoor. Acties die leiden tot een spannende plot en uiteindelijk een verrassende ontknoping. Cantor tracht de ontwikkelingen op het kantoor te toetsen aan de zogenaamde Collectie van Genoegens, die de basis van de kaboutergemeenschap vormt. De maatschappelijke discussie over de integriteit van het management, de commissarissen en de bestuurders wordt hierbij in een vrolijke satire een spiegel voorgehouden. Cantor beweegt zich door de kabelgoten in het kantoor waardoor hij de directie en commissarisvergaderingen bij kan wonen. Hulpmiddelen als vaste inrichtingen in de begroeiing in de vergaderzalen, handige kaboutergereedschappen en technologische snufjes staan hem hierbij ten dienste. Daarnaast speelt de lamstraal een grote rol, waardoor Jack en Syl in kabouterformaat getransformeerd kunnen worden. Samen trachten ze tot een verklaring te komen van de soms wel heel erg merkwaardige gebeurtenissen in de dagelijkse gang van zaken op het kantoor en daarbuiten.

In het verhaal passeren een aantal herkenbare organisatie thema’s de revue, waaronder:

  • de tragiek van het uitermate bekwame management. De directeur Case die naar eigen zeggen altijd alles alleen moet doen,
  • de hoogst merkwaardige redeneer trant van commissarissen, die resulteert in Adequate Merenvullende Verfrissende Actie,
  • de geheime agenda van Manus Ammon, die de in stenen vastzittende ongerealiseerde winst uiteindelijk liquide weet te maken,
  • de verfijnde en subtiele aanpak van Wim Zonneklaar, de beste consultant van Nederland, en als daar buiten nog iets is, daar ook van,
  • de robuuste behandeling van de Balanced Score Card door Wim Zonneklaar, die de PAP (het Personal Action Plan) en de management farmacie te allen tijde klaar heeft staan,
  • de stemming in de commissarissenvergadering, waarvan de basis toch anders blijkt te zijn dan objectieve bedrijfseconomische uitgangspunten.

De Geheime Agenda van Manus Ammon blijkt een actieplan te bevatten die middels verpulvering en verpersing de vastzittende winst liquide moet maken. De stofwolken van de door Manus Ammon ontwikkelde Uitpers, waarbij de kantoormedewerkers als saus dienen tegen het stuiven, spelen geen rol in de axiomatisch objectieve besluitvorming ten behoeve van de verfrissende actie van de commissarissen.

Cantor, Jack en Syl trachten in een wervelende tegenactie een stokje voor de plannen van Manus en de Commissarissen te steken. Het verhaal Cobalus Cantor en de Geheime Agenda schetst de wonderlijke wereld op het kantoor, het management en de essentie van het toezicht daarop.

Cantor

agenda-klein